Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika pro letecké obory 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11FZL2 Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Ustálený elektrický proud, stacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce, elektromagnetické vlny, světlo, geometrická a vlnová optika, interakce záření s látkou, úvod do kvantování, atom, pevné látky, polovodiče.

Požadavky:

Sestavení a řešení pohybových rovnic pro jednoduché druhy pohybů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Sestavení a řešení pohybové rovnice pro nabitou částici v elektromagnetickém poli. Seznámení se s problematikou optiky a moderní fyziky.

Studijní materiály:

Nováková D., Malá Z., Novák R.: Fyzika II, Praha, skriptum ČVUT, 2004; Nováková D., Malá Z.: Laboratorní cvičení z Fyziky II, Praha, skriptum ČVUT, 2004; Malá Z., Budinská Z., Králová R.: Sbírka příkladů z fyziky, Praha, skriptum ČVUT, 2002; Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, Vutium a Prometheus, Brno, Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24545305.html