Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematika pro letecké obory 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11ML2 Z,ZK 4 2+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Prostor Rn a jeho vlastnosti, posloupnosti v Rn. Diferenciální počet funkcí více reálných proměnných. Lokální a vázané extrémy. Integrální počet funkcí více reálných proměnných. Lineární a nelineární diferenciální rovnice 1. řádu. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu.

Požadavky:

Absolvování ML1 nebo adekvátní znalosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí základů diferenciálního a integrálního počtu funkcí více reálných proměnných a teorie diferenciálních rovnic, schopnost aplikace uvedených teoretických poznatků v praxi (s důrazem na technické aplikace).

Studijní materiály:

Taufer, J.; Nagy, J., Diferenciální počet funkcí více proměnných, ČVUT, Praha, 1997.Taufer, J., Nagy, J., Integrální počet funkcí více proměnných, ČVUT, Praha, 1999.Taufer, J., Nagy, J., Diferenciální a diferenční rovnice, ČVUT, Praha, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24545205.html