Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Matematika pro letecké obory 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11ML1 Z,ZK 6 2+3 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Posloupnosti, limity posloupnosti. Elementární funkce, vlastnosti funkcí. Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné, integrální počet funkcí jedné reálné proměnné. Matice a operace s maticemi. Soustavy lineárních rovnic.

Požadavky:

Znalost středoškolské matematiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí základů algebry a diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné reálné proměnné, schopnost aplikace těchto teoretických poznatků v praxi (s důrazem na technické aplikace).

Studijní materiály:

Taufer, J.; Nagy, J.: Matematická analýza, ČVUT, Praha, 2001.Taufer, J.; Nagy, J.: Integrální počet funkcí více proměnných, ČVUT, Praha, 1999.Děmidovič, B. P.: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment, Praha, 2003.,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24545005.html