Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové mosty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33BMO ZK 2P česky
Garant předmětu:
Vladislav Hrdoušek, Jan Vítek, Lukáš Vráblík
Přednášející:
Vladislav Hrdoušek, Jan Vítek, Lukáš Vráblík
Cvičící:
Vladislav Hrdoušek, Jan Vítek, Lukáš Vráblík
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Studium navazuje na magisterský stupeň. Návrh mostu, koncepce návrhu, volba konstrukčního systému, návrh nosných a nenosných částí mostu. Funkce konstrukce a její vazba na technologii výstavby. Posuzování MSP a MSÚ. Požadavky na trvanlivost a robustnost mostů. Funkce předpětí a způsoby ochrany předpínací výztuže. Nové materiály a jejich aplikace. Technologie výstavby betonových mostů a jejich zhodnocení. Integrované mosty, mosty z vysokohodnotných materiálů. Specifika zavěšených a visutých mostů. Vybavení využívané pro pokrokové postupy výstavby. Posuzování stavebních stavů.

Požadavky:

Úspěšné absolvování magisterského studia.

Osnova přednášek:

Viz obsah předmětu

Osnova cvičení:

N/A

Cíle studia:

Doplnit další znalosti o návrhu a výstavbě betonových mostů nad rámec magisterského studia.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

fib Bulletin 51, Structural concrete, Textbook, Vol. 1, fib 2009

fib Bulletin 52-54, Structural concrete, Textbook, Vol.2 - 4, fib 2010

Doporučená literatura:

fib Bulletin 9, Guidance for good bridge design, fib 2000

Holst, R., Holst, K.H., Brücken aus Stahlbeton und Spannbeton, Entwurf, Konstruktion und Berechnung. Ernst und Sohn, Wiley, 6. Auflage, 2014

Ryall, M.J., Parke, G.A.R., Harding, J.E.: Manual of Bridge Engineering, Thomas Telford, 2000

Vítek, J.: Mosty v České republice, Informační centrum ČKAIT, 2019, ISBN 978-80-88265-19-1

Vítek, J.: Historie předpjatého betonu. ČKAIT, 2016, ISBN 978-80-87438-84-8

Vítek, J.: Světové mosty od antiky po současnost. Grada publishing, a.s. 2019, ISBN 978-80-271-0770-4

Stráský, J.: Betonové mosty. ČKAIT 2001, ISBN 80-86426-05-X

Poznámka:
Další informace:
https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24439605.html#gsc.tab=0
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24439605.html