Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Hybridní a neurčité systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A20HNS ZK 2 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

V předmětu se probírají pokročilé poznatky a metodiky systémového inženýrství, zaměřené na řešení úloh v rozsáhlých socio-technických systémech, zejména dopravních a telekomunikačních. Zavádí se pojmy hybridního a virtuálního systému, řeší se úlohy homogenizace celků, zatížených značnou mírou neurčitosti. Zvýšená pozornost se věnuje životnosti a spolehlivosti systémů, identifikovaných nad dopravními a telekomunikačními objekty.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Zavedení HNS, význam v dopravních a spojových aplikacích.

2.Hybridní systémy a celky, rozhraní/hranice. Regularizace.

3.Statistické a Fuzzy metodiky.

4.Fuzzy metodiky.

5.NN metodiky.

6.GA metodiky.

7.Coarsening, Thresholding a Ignorance.

8.Homogenizace regularizací rozhraní a vyrovnáním interakcí.

9.Informační výkon a multijazyk.

10.Homogenizace překladem v multijazykovém prostředí.

11.Genetický kód hybridního systému/celku.

12.Identita hybridního systému/celku.

13.Spolehlivost a životnost HNS.

14.Emergentní jevy. Predikce vývoje HNS.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Vlček J.: Systémové inženýrství, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999

Klir G.: Facets of System Science, Plenum, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24390205.html