Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Modely transportních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A14MTP ZK 3 2+0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy numerické matematiky a na jejich základě vysvětluje rozdíly v přístupech k modelování jednotlivých typů dopravy, vztahů člověk-stroj a měkkých systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky, vysvětlení základních pojmů.

2.Zdroje numerických chyb.

3.Stabilita výpočtů.

4.Integrační metody a jejich vlastnosti.

5.Doprava jako dynamický systém.

6.Objektově orientované programování.

7.Modely silniční dopravy - makroskopické modely.

8.Modely silniční dopravy - mezoskopické modely.

9.Modely silniční dopravy - mikroskopické modely.

10.Modelování železniční dopravy.

11.Specifika modelování letecké dopravy.

12.Metodiky modelování systémů člověk-stroj.

13.Modelování měkkých systémů, fuzzy modely.

14.Prezentace výsledků simulace a role virtuální reality v modelování dopravy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Furst: Numerické metody řešení problémů, Praha, ČVUT FS, 2001, 1.vydání

Pecinovský R., Virius M.: Objektové programování 1 a 2, Grada, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24390105.html