Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie regulace a řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A20TRR ZK 4 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Předmět seznamuje s pokročilejšími metodami teorie automatického řízení a bezprostředně navazuje na předmět systémy řízení dopravních prostředků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Lineární systémy řízení, stavová teorie automatického řízení I.

2.Stavová teorie automatického řízení II.

3.Stavový regulátor.

4.Diskrétní systémy automatického řízení.

5.Stabilita diskrétních systémů a metody pro jejich návrh.

6.Nelineární systémy, nelinearity parazitní a podstatné.

7.Analýza nelineárních dynamických systémů.

8.Základní metody pro identifikaci dynamických systémů.

9.Statická optimalizace.

10.Dynamická optimalizace.

11.Dopravní aplikace (řízení motoru na min. spotřebu, rozjezd a brždění dopravních prostředků).

12.Adaptivní systémy a jejich použití, adaptivní autopilot.

13.Stochastické systémy řízení.

14.Řízení dopravních toků.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

John J.: Systémy a řízení, Praha, skripta ČVUT FEL, 1999

Kotek a kol.: Adaptivní a učící se systémy, Praha, SNTL, 1980

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24389805.html