Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Telekomunikační služby a multimédia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A14TSM ZK 2 1+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Cílem kursu je seznámit studenty s telekomunikačními sítěmi budoucnosti a vymezit nejvýraznější rozvojové trendy v telekomunikacích s poukázáním na liberalizační trendy a s tím související legislativní a technické zabezpečení nabídky multimediálních a telekomunikačních služeb.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Technická infrastruktura, informační technologie a služby, třídění typu sítě.

2.Rozvojové trendy v telekomunikacích, pevné sítě, hierarchie, protokoly v pevné síti.

3.Klíčové trendy ovlivňující současný resort telekomunikací, technologická konvergence, zákazník, virtualizace ekonomické aktivity, mobilní sítě, generační vývoj.

4.Propojovací podmínky, metody a modely v Evropě a ve světě, nákladově orientované metody, benchmarking, best practice.

5.Přenositelnost čísel, distribuovaný systém, systém s centrální správou databáze účastníků.

6.Elektronická média a telekomunikační služby, digitální televize, technologická konvergence.

7.Telekomunikační a mediální politika v ČR.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

články v odborných časopisech dle aktuálního výběru vyučujícího

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24389505.html