Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační technologie pro řízení projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A14ITP Z 2 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Projekt - návrh, systémový model, návrh procesů, časový plán projektu, milníky, citlivostní analýza projektu, ekonomický model projektu.

Řízení projektu - cíle, procesy, milníky, strategie, taktika, řídící výbor projektu, pracovní skupiny, kontrolované etapy, vyhodnocení postupu.

Implementace projektu - zdroje, čerpání zdrojů, řízení změn, řízení nákladových toků podle činností, řízení kvality.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Projekt, návrh systémového modelu.

2.Formulace cílů, návrh procesů.

3.Časový plán projektu, milníky.

4.Citlivostní analýza projektu.

5.Microsoft - Project Manager.

6.Řízení projektu, organizační struktury.

7.Strategie a taktika.

8.Kontrolované etapy, vyhodnocení postupu.

9.Implementace projektu - zdroje, čerpání zdrojů.

10.Řízení změn.

11.Řízení nákladových toků projektu.

12.Řízení kvality.

13.Vedení projektové dokumentace.

14.Vyhodnocování projektů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Články v odborných časopisech dle aktuálního výběru učitele

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24389205.html