Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematické algoritmy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A11MA ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Předmět seznamuje s teoretickými poznatky o dokazatelných principech tvorby modelů a základních algoritmů. Předkládá různé typy numerických algoritmů a uvádí principy jejich implementace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Konstrukce modelů, základní pojmy matematiky používané při konstrukci modelů.

2.Konečný automat, stavový prostor, Turingův stroj.

3.Základní definice algoritmu.

4.Řešitelnost a pracnost algoritmu.

5.Iterační algoritmy, metoda postupné aproximace.

6.Rekurence, řetězové zlomky.

7.Numerická stabilita procesů.

8.Diferenční metody, stabilita řešení.

9.Lineární a nelineární algoritmy.

10.Metody rychlých algoritmů.

11.Rychlá Fourierova transformace.

12.Organizace dat, rychlá konvoluce.

13.Extrémy a optima, hodnocení algoritmů.

14.Měření a identifikace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ralson A.: Základy numerické matematiky, Praha, Academia, 1973

Blahut R. E.: Fast Algorithms for Digital Signal Processing, Addison - Wesley Publishing Company, Inc., 1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24388505.html