Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektronika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ELN Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Polovodiče, diody, charakteristiky a vlastnosti diody, LED, fotocitlivá dioda, varistor, PN přechod, činnost a funkce diod, Zenerova dioda, Shottkyho dioda, tranzistory, charakteristiky tranzistorů, PNP, NPN, konfigurace báze, kolektor, emitor, integrované obvody, popis a činnost logických a lineárních obvodů, operační zesilovač, kladná a záporná vazba, desky s plošnými spoji, popis a použití desek s plošnými spoji, servomechanismy.

Požadavky:

Základy elektroniky, základy matematické analýzy, základní znalosti fyziky pevné fáze.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti získané v předmětu Základy elektroniky v souladu s požadavky předpisu JAR 66 (modul 4 - části požadované pro úroveň B2).

Studijní materiály:

Účelové texty dle JAR-66, Fábera V., Vysoký P.: Studijní modul 4. Základy elektroniky, učební texty dle předpisu JAR-66, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24315805.html