Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrotechnika 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ELT3 Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Motor na stejnosměrný proud, cizí, sériové, derivační a kompoundní buzení, teorie generátoru stejnosměrného proudu, teorie střídavého proudu, fáze, perioda, frekvence, principy jednofázové a trojfázové soustavy, odporové, kapacitní a induktivní obvody, výpočty činného, zdánlivého a jalového výkonu, transformátory, filtry, generátory střídavého proudu, motory na střídavý proud.

Požadavky:

Základy matematické analýzy, fyzikální základy elektrotechniky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost metod pro řešení obvodů střídavého proudu; elektrické stroje na sřídavý proud; metody pro výrobu a rozvod střídavého proudu.

Studijní materiály:

Janoušek,J., Suchánek,V.: Základy silnoproudé elektrotechniky. Praha: ČVUT. 2001, , Pavelka, J., Čeřovský, Z.: Výkonová elektronika. Praha: ČVUT. 2000, , Mindl, P., Novotný, V.: Měření a zkoušení elektrických přístrojů. Praha: ČVUT. 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24315405.html