Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrotechnika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ELT2 Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Elektrický odpor/odporník, měrný odpor, odpory v sérii a paralelně, princip Wheatstonova můstku, výkon, práce, energie, ztráta výkonu na odporu, kapacita/kondenzátor, dielektrická konstanta, typy kondenzátorů, výpočet kapacity, magnetizmus, magnet, magnetické materiály, elektromagnet, magnetomotorická síla, intenzita magnetického pole, permeabilita, hystereze, indukčnost/indukční cívka, Faradayův zákon, elektromotorická síla, vlastní indukčnost.

Požadavky:

Základy matematické analýzy, fyzikální základy elektrotechniky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní metody pro řešení stejnosměrných elektrických obvodů, Faradayův indukční zákon a souvislosti mezi elektrickým a magnetickým polem. Využití indukčního zákona pro výrobu elektrické energie, stejnosměrné točivé stroje.

Studijní materiály:

Janoušek,J., Suchánek,V.: Základy silnoproudé elektrotechniky. Praha: ČVUT. 2001, , Pavelka, J., Čeřovský, Z.: Výkonová elektronika. Praha: ČVUT. 2000, , Mindl, P., Novotný, V.: Měření a zkoušení elektrických přístrojů. Praha: ČVUT. 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24314705.html