Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elektrotechnika 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ELT1 Z,ZK 4 2+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Teorie elektronu, molekulární struktura vodičů, polovodičů a izolantů, statická elektřina a vodivost, elektrostatické zákony přitahování a odpuzování, Coulombův zákon, elektrická vodivost látek, elektrotechnická terminologie, elektromotorická síla, napětí, proud, výroba elektřiny, zdroje stejnosměrného proudu, stejnosměrné obvody, Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony, vnitřní odpor zdroje.

Požadavky:

Základy matematické analýzy, fyzikální základy elektrotechniky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní zákony elektrostatiky, vedení elektřiny ve vodičích, isolantech a polovodičích; metody pro řešení stejnosměrných elektrických obvodů.

Studijní materiály:

Mikulec M., Havlíček V.: Základy teorie elektrických obvodů 2, skripta ČVUT- FEL, Čmejla R., Havlíček V., Zemánek I.: Základy teorie elektrických obvodů 2 - cvičení, Skripta ČVUT-FEL.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24314305.html