Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Materiály 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MAT1 Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Materiály a společnost. Stavba hmoty. Struktura kovových soustav. Binární diagramy. Úvod do termodynamiky tvárných soustav. Binární diagram železa a uhlíku. Tepelné zpracování kovů. Zpevňovací a odpevňovací procesy. Chemické a fyzikální vlastnosti kovů. Mechanické a technologické zkoušky kovů. Defektoskopie. Světelná mikroskopie. Oceli a litiny. Neželezné kovy a jejich slitiny.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat přehled o vlastnostech a použití materiálů v letecké výrobě.

Studijní materiály:

Účelové učební texty dle JAR-66

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24314105.html