Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řídící systémy silniční dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20YRSD KZ 3 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Náplní předmětu je komplexní problematika řízení dopravního uzlu, linie nebo oblasti. V úvodu se zavádějí základní pojmy z oboru. Diskutuje se princip řízení pomocí světelných signalizačních zařízení, princip návrhu signálního obrazu, základní dopravní parametry a statistické rozdělení dopravních charakteristik. Probírají se technické prostředky řízení uzlu a odpovídající software, principy a vlastnosti dopravních detektorů, modely dopravního proudu, metody liniového řízení dopravního proudu, specifika řízení plošných oblastí, centrální řízení, bezpečnostní systémy, způsoby preference veřejné dopravy a statická složka dopravy (parkování a parkovací systémy apod.). Zavádí se pojem telematiky, probírá se její náplň, diskutují se specifické problémy řízení dopravy v tunelech a jejich okolí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24231805.html