Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomie a management I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
524EM1 ZK 2 1P+1C
Garant předmětu:
Dana Měšťanová
Přednášející:
Daniela Bošová, Dana Měšťanová, Jakub Panáček, Lenka Prokopová, Zbyněk Škoda, Václav Tatýrek
Cvičící:
Daniela Bošová, Dana Měšťanová, Jakub Panáček, Lenka Prokopová, Zbyněk Škoda, Václav Tatýrek
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Předmět je vyučován pro zaměření studentů na průmyslový design. Představuje základní praktickou ekonomii, kterou potřebuje znát absolvent FA.

Důraz je kladen na orientaci absolventa fakulty v prostředi tržni ekonomiky, na zakladni pojmy z oblasti ekonomiky. Podnikani v oblasti aktivit designera a architekta, založeni firmy, charakteristika předmětu podnikani, vymezeni z hlediska profilu absolventa designu, analyza trhu, marketing, financovani a rentabilta podnikatelskeho projektu, kalkulace, tvorba cen, tvorba podnikatelske strategie, podnikatelsky projekt, feasibility study.

Student si v rámci výuky předmětu osvojí základní znalosti nutné pro praxi – nabídku, fakturaci, časové plánování, předání zakázky aj. Důležité je zaměření na zpracování podnikatelského záměru, který musí student prezentovat v rámci výuky a prokázat, že zvolený předmět podnikání bude přinášet zisk.

Požadavky:

Tématicky je předmět zaměřen na zpracování podnikatelského záměru. Tento musí student prezentovat v rámci výuky a prokázat, že zvolený předmět podnikání bude přinášet zisk.

Znalost: Typy ekonomik. Makroekonomický koloběh. Programy pro oblast inovačního podnikání. Tržní ekonomika.

Akciová společnost. Společnost s ručením omezeným. Osoba samostatně výdělečně činná. Daňová politika.

Super hrubá mzda, hrubá mzda, čistá mzda. Marketing.

Oceňování projektových prací. Výkaz výměr. Propočet, rozpočet. Kalkulace. Časové plánování. Fakturace. Ekonomická efektivnost. Návratnost. NPV. IRR. Podnikatelský projekt. 9 prvků. Podnikatelský záměr. Založení firmy.

Rozhodovací teorie. Zásoby.

Osnova přednášek:

Podnikání v oblasti aktivit designera a architekta

Založení firmy

Předmět podnikání

Analýza trhu

Marketing,

Kalkulace

Podnikatelské strategie, podnikatelský projekt, feasibility study.

Osnova cvičení:

Zadání uvedeno v TEAMS. Cvičení je zaměřeno na mikroekonomické prostředí.

Student musí vycházet z možností druhů podnikání, a dle zvolené formy stanovit podnikatelský plán. Musí prokázat znalost propočtu a rozpočtu včetně časového plánování.

Cíle studia:

Cíl předmětu: Sestavení technicko-ekonomické studie (feasibility study) pro realizaci podnikatelského projektu.

Studijní materiály:

TATÝREK, V., MĚŠŤANOVÁ, D., FRANKOVÁ, M., Aktuální trendy ve stavebnictví 2014. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-05536-6.

Přednášky uvedené v TEAMS

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T9:402
Měšťanová D.
Bošová D.

16:45–17:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:402
Panáček J.
Bošová D.

17:45–18:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2421406.html