Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie inženýrských soustav

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2TI KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Přetvoření prutu. Řešení staticky neurčitých rovinných a prostorových skeletových konstrukcí. Nosník na pružném podkladu. Teorie desek a stěn. Princip virtuálních prací a variační principy. Příklad výpočtu konstrukce dle zadání pro seminární práci.

Požadavky:

Vnitřní síly mechanických soustav. Práce a energie. Ohyb a deformace nosníků a složených soustav. Kroucení. Normálové, tečné napětí. Kombinovaná namáhání.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost metod řešení rovinných konstrukčních soustav za složeného namáhání.

Studijní materiály:

Novák O., Hořejší J. a kolektiv: Statika stavebních konstrukcí, TP č.4, Praha, SNTL, 1972, Čulík J., Kufner V.: Stavební mechanika I, II, Praha, ČVUT ES, 1982, Kufner V., Kratěnová M., Kuklík P.: Teoretická mechanika, Praha, ČVUT ES, 1985, Klepáčová K., Kufner V.: Stavební mechanika 40, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1996, oŠejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost a pevnost 20, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24074205.html