Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Právo elektronických komunikací v EU a ČR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y2PE KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Obsahuje základní přehled o konstrukci „telekomunikačního práva“ a navazujících právních předpisů České republiky a právního předpisového rámce elektronických komunikačních sítí a služeb a přidružených zařízení Evropské unie (revidovaný regulační rámec), který nyní členské státy EU implementují do svých právních řádů a jejž musí ČR před vstupem do Unie transponovat do českého právního řádu.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základní konstrukce předpisů v rámci regulace elektronických komunikací (telekomunikací, vysílání, informačních a komunikačních technologií) a ochrany hospodářské soutěže v tomto odvětví.

Studijní materiály:

Relevantní právní předpisy ČR a Evropských společenství (předpisový rámec elektronických komunikací EU z roku 2002, zákon o elektronických komunikacích a prováděcí předpisy, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně hospodářské soutěže)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24071905.html