Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Management telekomunikačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y2MT KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět obeznamuje studenty s hlavními trendy vývoje telekomunikačních sítí ve smyslu zvýšení rychlosti přenosu informace a zavádění širokopásmových sítí při současné integraci sítí a konvergenci služeb. Samostatnou část tvoří vymezení sítě TMN (Telecommunication Management Network), která integruje dohledové a řídící systémy síťových prvků jednotlivých úrovní architektury moderní telekomunikační sítě.

Požadavky:

Orientace v oboru e-komunikací - technická i manažersko-ekonomická, regulační rámec v oboru telekomunikací, relevantní základy matematiky a fyziky (na úrovni magisterského studia), základy managementu a finančního řízení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání přehledu v měnícím se konceptu konergujících sítí elektronických komunikací a pochopení konceptu hierarchikého řízení poskytovaných služeb elektronických komunikací. Pochopení vzájemné vazby mezi technickými parametry (typ služby, kapacity, kvalita, bezpečnost apod.) a parametry rentability investičních a provozních nákladů.

Studijní materiály:

Svoboda J. a kol.: Telekomunikační technika, díl 2.,3., Praha.,Hanus, S.: Bezdrátové mobilní komunikace. VUT Brno a Ústav Radioelektroniky, Brno, 2003. Kally,F., Peniak, P.: Počítačové sítě. Grada, Praha, 2003. Schneiderová, L. a kol.: Případové studie z investičního řízení a rozhodování II, ČVUT, Praha., aktuální literatura v odborném tisku.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24071605.html