Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie her a optimální rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y2TH KZ 2 2+0 anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Teorie nekooperativních her, teorie kooperativních her, opakované hry, teorie vyjednávání, individuální a kolektivní rozhodování, teorie užitku. Popis jednotlivých konfliktů využívá metod matematického modelování. Výklad teoretických pojmů je bezprostředně následován praktickými aplikacemi, především v dopravě a ekonomii.

Požadavky:

Základy matematické analýzy a lineární algebry.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přiblížení matematického popisu herních procesů s cílem jejich využití pro modelování reálných situací.

Studijní materiály:

Maňas M.: Teorie her a její aplikace, Praha, SNTL, 1991; Maňas M.: Games and Economic Decisions, Praha, VŠE, 1998; Morris, P.: Introduction to Game Theory. Springer Verlag, New York, 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24069905.html