Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stochastické systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y2SS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Předmět je zaměřen především na posluchače oboru AI a DI, ale může sloužit rovněž jako doplňkový pro ostatní obory. Zabývá se problematikou matematického modelování dopravních systémů, identifikací těchto modelů a jejich využitím pro predikci nebo řízení. Matematické postupy jsou založeny na bayesovském pravděpodobnostním přístupu. Předmět navazuje na pravděpodobnost a souvisí s předmětem Teorie dopravy.

Požadavky:

Absolvování základního kurzu pravděpodobnosti a matematické statistiky na úrovni vysoké školy technického směru. Alespoň pasivní znalost diferenciálního a diferenčního počtu. Elementární znalost programování v libovolném programovacím jazyce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní vědomosti z oboru stochastických procesů, jejich odhad a využití pro předpověď. Schopnost ilustrace na dopravních aplikacích.

Studijní materiály:

J. Anděl, Matematická statistika, SNTL, 1978, Praha, M. Loeve, Probability Theory, van Nostrand, 1962, Princeton, New Jersey, I. Nagy, Základy bayesovského odhadování a řízení, Vydavatelství ČVUT, 2003, Praha, V. Peterka, Bayesian Approach to System Identification, Oxford, P. Eykhoff ed., Pergamon Press., 1981, oEikohoff P.: System identification. Parameter and state estimation, John Wiley ?Sons, 1974

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24069805.html