Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerické metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y2NM KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Přednáška spolu s cvičeními si klade za cíl podat elementární a ne příliš rozsáhlý úvod do problematiky numerického řešení diferenciálních rovnic. Obsah přednášky zahrnuje základní metody pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic (úloh s počátečními podmínkami i okrajových úloh) a parciálních diferenciálních rovnic eliptického a parabolického typu. Cvičení jsou věnovány numerické realizaci některých zjednodušených algoritmů a k demonstraci důležitých jevů jako je numerická stabilita, případně nestabilita numerických procesů.

Požadavky:

Obyčejné diferenciální rovnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti základů numerických metod s vybranými technickými aplikacemi. Řešení jednoduchých úloh běžně užívanými metodami numerické matematiky.

Studijní materiály:

Vitásek E., Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic, Praha, Academia, 1994, Ralston A., Základy numerické matematiky, Praha, Academia, 1973, Samarskij, A. A., Vvedenije v teoriju raznostrnych schem, Moskva, Nauka, 1970

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24069505.html