Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecká meteorologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1LM KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Složení zemské atmosféry. Vertikální rozvrstvení. Tlaky QNH, QFE, QFF, QME. Instabilita ovzduší. Atmosférické fronty. Atmosférické srážky, vznik a rozdělení. Turbulence. Fyzikální podmínky. Síly působící vznik větru. Cyklóna a anticyklóna. Gradientový, geostrofický a geocyklostrofický vítr. Dohlednosti v leteckém provozu. Nebezpečné meteorologické jevy. Meteorologické mapy. Klimatologie. Cirkulace. Intertropická fronta. Meteorologické zprávy.

Požadavky:

Fyzikální děje v plynech a kapalinách, vztah tlaku teploty a objemu, geografie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními ději v atmosféře, které ovlivňují tvorbu počasí. Uvést některé základní informace z oblasti klimatologie a letecké meteorologie s důrazem na meteorologické děje, které přímo ovlivňují bezpečnost a pravidelnost letecké dopravy.

Studijní materiály:

JAR FCL Hlava J „Dodatek 1“ k JAR FCL ustanovení 1.470.

Učební texty ATPL Meteorologie, CERM, Brno 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24068305.html