Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Neuronové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1NS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Základní struktura a funkce lidského mozku; jeho hlavní funkční bloky a stavební prvky - neurony. Modely neuronů, modelování jejich sítí a základní paradigmata umělých neuronových sítí.

Požadavky:

základy telematiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolvent předmětu získá základní poznatky z oblasti neuronových sítí , přehled o jejich třídění a způsobech použití.

Studijní materiály:

Novák M., Kufufaki O., Moos P., Musílek P., Pelikán E., Šebesta V.: Umělé neuronové sítě, teorie a aplikace, Praha, C.H. Beck, 1998

Fogelman Soulié F., Gallinari P.: Industrial applications of neural networks, Singapore, World Scientific, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24067905.html