Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kybernetika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1K KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Základy teorie informace, dynamické systémy, princip zpětné vazby, logické systémy. Konečné automaty jako zvláštní případ dynamických systémů. Vztahy mezi jazyky a automaty.

Požadavky:

základní znalosti z matematické analýzy, lineární diferenciální rovnice, integrální transformace, základní znalosti z elektrotechniky a mechaniky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalost kybernetických disciplín a souvislostí mezi těmito disciplinami. Jednotící pojem informace jako na základní pojem kybernetiky.

Studijní materiály:

Kotek Z., Vysoký P., Zdráhal Z.: Kybernetika, Praha, SNTL, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24067805.html