Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Konstruování s podporou počítačů 2 (AutoCAD, 3D, Map)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14Y1K2 KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Práce ve 3D, tvorba uživatelských nastavení, vytváření objektových dat, digitalizace a čištění mapových podkladů, práce s daty propojenými s externí databází a následnou analýzou mapových dat. Možnosti použití rastrových podkladů a práce s nimi.

Požadavky:

Základní znalost CAD, 2D technické dokumentace

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti tvorby a modifikací 3D entit, práce s daty propojenými s externí databází, vkládání a úprava rastrových podkladů.

Studijní materiály:

Burchard B., Pitzer D.: Mistrovství v AutoCADu 2000, Computer Press

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24065105.html