Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Rekonstrukce železničních tratí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y1RZ KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Základy technologie traťových prací. Traťová mechanizace, stroje na úpravu a zřizování železničního spodku a svršku a speciální drážní vozidla. Rozpad konstrukčního a geometrického uspořádání koleje - příčiny a způsob odstraňování. Plánování výluk traťových úseků a staničních kolejí a návrh harmonogramu rekonstrukce železničního svršku a spodku.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou stavby železniční dopravní cesty, základů technologií traťových prací, mechanizace, měřících a diagnostických prostředků prostorové úpravy koleje a plánováním výluk pro obnovu železničního svršku a spodku.

Studijní materiály:

Adámek, Walter. Speciální vozidla a stroje pro práci na železničních tratích, Univerzita Pardubice, 1998

Fridrich A. Karel. Železniční stavby 1 - Návody pro cvičení. ČVUT, 2008

Marusičová, Danuše. Udržování železničních tratí. ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24064205.html