Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy fyziky pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1ZF KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Struktura pevných látek, krystalová mřížka, úvod do pásové teorie pevných látek, elektron v periodickém potenciálu. Blochova funkce. Brillouinovy zóny. Dynamika jednorozměrné mřížky. Fonony. Tepelné vlastnosti pevných látek. Polovodiče. Magnetické vlastnosti.

Požadavky:

elektromagnetické pole, termodynamika, základy kvantové teorie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit s problematikou a aplikacemi pevných látek.

Studijní materiály:

Kittel Ch.: Úvod do fyziky pevných látek, Praha, Academia, 1985

Kratochvíl P., Valvoda V.: Úvod do fyziky pevných látek, Praha, SPN, skripta UK, 1973

Králová R.: Úvod do teorie pevných látek, Praha, skripta ČVUT, 1994

Anderson J. C., Leaver K. D., Leevers P., Rawlings R. D.: Materials Science for Engineers, Nelson Thornes Ltd, Cheltenham, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063505.html