Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Matematické modely v ekonomii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1MM KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Teorie front (Poissonův proces, procesy zrodu a zániku, model fronty, model a analýza obslužné sítě). Teorie grafů (detekce cyklu, topologické uspořádání grafu, nejkratší a nejdelší cesta grafem, metoda kritické cesty). Optimalizace (extrém skalární a vektorové funkce, průběh skalární funkce, základní postupy pro numerické řešení úloh optimalizace).

Požadavky:

Pravděpodobnost, základy algebry a matematické analýzy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými úlohami matematického programování, s teoretickými postupy při řešení jednotlivých úloh a jejich programovým zpracováním. Výstupem předmětu bude schopnost (programového) řešení základních úloh z oblasti teorie front, teorie grafů a obecné optimalizace, a to jak úloh o volném, tak i vázaném extrému.

Studijní materiály:

D. P. Bertsekas: Netvork optimization - continuous and discrete models. Athena Scientific, 1998

Gary Chartrand: Introductory graph theory. Dover publications, Inc. New York, 1985

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063305.html