Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lineární programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11Y1LP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Definice optimalizační úlohy lineárního programování, problémy z ekonomické a technické praxe, dopravní problém - klasický a s omezením. Geometrická interpretace úloh lineárního programování, simplexová metoda, princip duality.

Požadavky:

základy lineární algebry

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout posluchači teoretické poznatky z lineárního programování, které souvisí s řešením úloh z praxe, např. řešení klasické dopravní úlohy na principu duality.

Studijní materiály:

Dantzig G. B.: Lineare Programmierung und Erweiterungen. Springer, 1966

Plesník J., Dupačová J., Vlach M.: Lineárne programovanie. ALFA, Bratislava, 1990

Dupačová J.: Lineární programování, SPN Praha, 1982

Ševeček J.: Lineární programování v úlohách, PřF UP Olomouc, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24063205.html