Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Spolehlivostní inženýrství a bezpečnost systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SIBS ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Požadavek spolehlivost systémů, význam z hlediska technického, ekonomického, ekologického a bezpečnostního. Systémy technické, organizační, společenské, obchodní a další. Spolehlivosti živých organismů jako systému. Životnost a přežití jako otázka funkční spolehlivosti systému. Problematika spolehlivosti systémů z hlediska návrhu a konstrukce. Analýzy spolehlivosti existujícího systému, interakce mezi umělými systémy a lidskými operátory. Doporučení a normy pro spolehlivé funkce systémů.

Požadavky:

Znalost algebry a teorie grafů, základní znalosti matematické analýzy, matematické logiky, fyziky, výpočetní techniky a využití počítačů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení posluchačů s významem spolehlivosti jako prvku bezpečnosti systému. Význam lidského činitele pro spolehlivost a bezpečnost, spolehlivostní analýza systémů a používané standardy.

Studijní materiály:

Novák M., Šebesta V., Votruba Z.: Bezpečnost a spolehlivost systémů, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24061905.html