Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hybridní a neurčité systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20HNS ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Pokročilé poznatky a metodiky systémového inženýrství. Zaměření na řešení úloh v rozsáhlých socio-technických systémech. Aplikace v dopravě a spojích. Pojmy hybridní a virtuální systém, systémová aliance. Řešení úloh homogenizace celků zatížených značnou mírou neurčitosti. Životnost a spolehlivost dopravních a telekomunikačních systémů.

Požadavky:

Znalosti systémové analýzy, operačního výzkumu, modelování, teorie grafů, Petriho sítí, základů kybernetiky, informatiky a teorie řízení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti z oblasti složitých systémů s podstatnou neurčitostí. Základní metodiky analýzy složitých systémů. Znalosti metod syntézy těchto systémů. Aplikace teoretických poznatků na systémy z oboru dopravy a spojů.

Studijní materiály:

Vlček J.: Systémové inženýrství, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999; Klir G.J.: Facets of System Science, Plenum, 2001; Brandejský T. a spol.: Informační výkon, ČVUT 2002; Novák M. a spol: Problémy spolehlivosti, životnosti a bezpečnosti systémů, ÚI AV ČR 2005; Stonier T.: Information and the Internal Structure of Universe, Springer 1990

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24061805.html