Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Telekomunikační služby a multimédia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TSM ZK 2 1+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Cílem kursu je seznámit studenty s telekomunikačními sítěmi budoucnosti a vymezit nejvýraznější rozvojové trendy v telekomunikacích s poukázáním na liberalizační trendy a s tím související legislativní a technické zabezpečení nabídky multimediálních a telekomunikačních služeb.

Požadavky:

Orientace v oboru služeb a sítí elektronických komunikací - technická (L1, L2 a L3 vlastnosti a trendy) i manažersko-ekonomická, znalost regulačního rámce v oboru telekomunikací, relevantní základy matematiky a fyziky (na úrovni bakalářského studia).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti z oblasti sítí elektronických komunikací budoucnosti, nejvýraznějších rozvojových trendů v telekomunikacích, liberalizačních trendů a souvisejícím legislativním a technickým zabezpečením nabídky multimediálních a telekomunikačních služeb.

Studijní materiály:

Veselá, M. a kol.: Úvod do spojové techniky, ČVUT, Praha, 2004, Hanus, S.: Bezdrátové mobilní komunikace. VUT Brno a Ústav Radioelektroniky, Brno, 2003. Kally,F., Peniak, P.: Počítačové sítě. Grada, Praha, 2003, vyučujícím aktuálně doporučené publikace v odborném tisku,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24061205.html