Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Signály a kódy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SK Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Základy analýzy signálů - jejich reprezentace v časové a frekvenční oblasti. Diskretizace signálů, vzorkování, kvantování a kódování. Přenos signálů. Analogová a diskrétní modulace signálů v základním a přeloženém pásmu a její použití. Koncepty teorie kódování a šifrování. Principy tvorby bezpečnostních a samoopravných kódů a jejich užití v praxi. Základy kryptografie, kryptosystémy a kryptografické protokoly. Praktické příklady v MATLABu.

Požadavky:

znalosti algebry, matematické analýzy a funkcí komplexní proměnné, přenosu informací, modelování systémů, programovacího prostředí MATLAB

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání teoretických znalostí o reprezantaci signálů v časové a frekvenční oblasti, o vlastnostech signálů a způsobech jejich přenosu prostředím v přeloženém a základním pásmu. Seznámení studentů s principy kódování signálů za účelem jeich přenosu a zabezpečení, základními koncepty moderní kryptografie a běžnými kryptografickými nástroji.

Studijní materiály:

F. Vejražka, Z. Hrdina: Signály a kódy, ČVUT, 2002

R. Jiroušek a kol.: Principy digitální komunikace, LEDA, 2006

Adámek, J. Kódování. SNTL, Praha, 1989, 191 s.

Adámek, J. Kódování a teorie informace. Vydavatelství ČVUT, Praha, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24061105.html