Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba znalostních bází firmy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TZB KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s pojmem znalostní báze firmy a s dalšími potřebnými pojmy. Pak přechází na problematiku využívání takovéto báze znalostí, její údržby a vytváření.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních pojmů z oblasti expertních a znalostních systémů a možností jejich využití. Schopnost navrhnout vhodnou realizaci systému v prostředí reálné organizace.

Studijní materiály:

Kelemen J., Kubík A., Lenharčík I., Mikulecký P.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS, Praha, Grada, 1999, Dobda: Ochrana dat, Praha, Grada, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24055305.html