Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Plasticita a teorie porušení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18PTP ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Tenzor a deviátor napětí a deformace. Základy teorie plasticity. Pružnoplastický a plastický stav. Řešení metodami matematického programování. Materiál vazkopružný. Teorie porušování. Kritéria pevnosti. Základy lomové mechaniky. Poškozování materiálů únavou.

Požadavky:

Rovinná a prostorová napjatost. Ohyb a deformace nosníků. Volné kroucení průřezu. Stabilita tlačených prutů. Kombinovaná namáhání. Výpočty při časově proměnném zatížení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Navrhování a posuzování konstrukčních soustav v plastickém oboru. Posuzování konstrukcí na únavu a pevnost.

Studijní materiály:

Šejnoha J., Kufner V.: Pružnost, pevnost, plasticita III, Praha, ČVUT ES, 1990, Růžička M., Hanke M., Rost M.: Dynamická pevnost a životnost, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1992, Vlk M.: Mezní stavy a spolehlivost, VUT Brno, 1991, Pištěk A., Grégr O., Kahánek V., Böhm K.: Pevnost a životnost letadel, VUT Brno, 1988, oAtkins A. G., Mai Y. W.: Elastic and Plastic Fracture, London, Ellis Horwood Limited, 1985, oBroek D.: Elementary Eng. Fracture Mechanics, Haag, Martimes Nijhoff Publ., 1982

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24054905.html