Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Geomechanika a zakládání staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18GEM KZ 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Popisné a fyzikální vlastnosti zemin. Proudění vody zeminami. Mechanika zemního tělesa. Napjatost v zemině. Sesuvy a jejich asanace. Výpočetní modely. Mechanika horninového masivu. Druhy základů a jejich návrh. Volby metody zakládání. Praktická cvičení v geotechnické laboratoři.

Požadavky:

Základní pojmy a rozdělení materiálů. Pracovní diagram. Vnitřní síly staticky určitých konstrukcí. Virtuální práce, energie. Dynamika tuhého tělesa. Rovinná a prostorová napjatost.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh zakládání, projektování a posuzování základových konstrukcí, analýza napjatosti a sedání v zemině.

Studijní materiály:

Šimek J., Jesenák J., Eichler J., Vaníček I.: Mechanika zemin, SNTL, Praha, 1990, Bažant Z.: Zakládání staveb, SNTL, Praha, 1967, Lambe T.W., Whitman R.V.: Soil Mechanics, New York, John Wiley, 1969.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24052905.html