Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optimalizační modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20OPM Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

V předmětu se probírají základy rozhodovacích procesů. Hlavní náplní jsou lineární a nelineární optimalizace, strukturní, dynamické a stochastické modelování.<br>     Definice optimalizační úlohy, problémy z ekonomické a technické praxe, které vedou na úlohu lineárního programování, klasický dopravní problém, geometrická interpretace úloh lineárního programování, simplexová metoda - myšlenka simplexové metody a její technické provedení.<br>     Složitější rozhodovací situace se modelují na základě vybraných poznatků teorie her. Probírají se modely rozhodovacích procesů za rizika a neurčitosti a základní přístupy k multikriteriální optimalizaci.

Požadavky:

Znalost algebry a teorie grafů, statistických metod , výpočetní techniky, programování a systémové analýzy v rozsahu předmětů bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost řešení rozhodovacích a optimalizačních úloh v aplikacích technických a ekonomických: formulace úlohy, její technické zvládnutí, kritická interpretace výsledků.

Studijní materiály:

Dudorkin J. Systémová analýza a rozhodování, ČVUT 1995;Dudorkin J.: Operační výzkum, Praha, ČVUT, 1997; Luenberger D. G.: Introduction to linear and nonlinear programing, Addison - Wesley Publishng Company 1973, Polak E.: Computation methods in optimization , New York and London, Academic Press, 1971, oMaňas: Teorie her a její aplikace, SNTL, 1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24048605.html