Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Bezpečnost a spolehlivost systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20BSS ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Požadavek na dostatečně velkou spolehlivost systémů (a tím i jejich bezpečnost) má zásadní význam zejména z hlediska technického, ale i ekonomického, ekologického (a bezpečnostního). Může být uplatněn na systémy technické, organizační, společenské, obchodní, medicínské, vojenské, bezpečnostní (ochranné), informační a mnohé jiné.<br>     Problematiku spolehlivosti umělých systémů je v těchto přednáškách nazírána z následujících čtyř hlavních zorných úhlů:<br><ul><li>z hlediska návrhu a konstrukce uvažovaného systému tak, aby kromě svých základních požadovaných funkcí vykazoval též co největší provozní spolehlivost a životnost</li><li>z hlediska analýzy spolehlivosti jistého již existujícího systému</li><li>z hledisek spolehlivosti interakce mezi umělými, člověkem vytvořenými systémy a lidskými operátory (řidiči, piloty, dispečery a pod.), resp. lidskými uživateli</li><li>z hlediska doporučení a norem pro zajištění a zaručení (garantování) spolehlivé funkce systémů</li></ul>

Požadavky:

Znalost algebry a teorie grafů, základní znalosti matematické analýzy, matematické logiky, fyziky, výpočetní techniky a využití počítačů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Přehled o problematice bezpečnosti a spolehlivosti systémů a základní teoretické poznatky z této oblasti.

Studijní materiály:

Novák M., Šebesta V., Votruba Z.: Bezpečnost a spolehlivost systémů, skriptum ČVUT, Praha, 2000, Novák M.: Teorie tolerancí soustav, Academia, Praha, 1987

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24048305.html