Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informatické praktikum 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14IP2 KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Znalostní systémy. Expertní systémy a programy založené na znalostech, jejich architektura, reprezentace znalostí, základní metody odvozování a implementace. Rozhraní pro tvorbu znalostních systémů a principy jejich tvorby. Určitost a neurčitost ve znalostních systémech a různé přístupy k těmto systémům. Obecný model kombinace vah, fuzzy logika. Metody tvorby báze znalostí. Databázové a znalostní systémy a jejich pravidla.

Požadavky:

Základní znalost ISO OSI, TCP/IP, HTTP, WWW; operační systémy, zabezpečení OS, uživatelská práva OS, relační databáze, relace.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti v oblasti znalostních a expertních systémů s ohledem na tvorbu databázových systémů.

Studijní materiály:

Han J., Kamber M., Data Mining,Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, 2001, Fayyad U. M. (Ed.), Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, AAAI Press Mento Park, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24045805.html