Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Správa dopravní infrastruktury

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SPD ZK 4 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Předmět seznámí studenty se základními otázkami týkajícími se definice pojmů, stavu, významu, správy, rozvoje dopravní infrastruktury jednotlivých oborů dopravy ve vztahu k dopravní politice ČR i EU (Bílá kniha), způsobem ekonomického hodnocení infrastrukturálních projektů, způsoby financování, vztahu k systému pořizování a zejména projednávání územně plánovací dokumentace a vlivů dopravy na životní prostředí.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost organizací správy dopravní infrastruktury a základních dokumentů týkajících se dopravní politiky ČR a EU

Studijní materiály:

Dopravní politika ČR, Návrh rozvoje dopravních sítí, Bílá kniha EU, Dopravní politika EU, příslušné zákony a prováděcí vyhlášky v aktuálním znění, aktuální dokumenty Ministerstva dopravy.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24045505.html