Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provoz a projektování místních komunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PAPM Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Městské komunikační sítě, funkční členění. Charakteristiky provozu, organizace a řízení provozu. Zásady projektování všech druhů komunikací, zařízení pro dopravu v klidu. Negativní účinky na životní prostředí.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Projektování komunikací ve městech, návrh uspořádání uličního prostoru, zařízení hromadné dopravy, řešení křižovatek, řešení dopravy v klidu ve městech.

Studijní materiály:

Rojan J., Slabý P., Městské komunikace, Praha, ČVUT FSv, Dlouhá E., Slabý P., Pipková B., Návody k projektu, Praha, ČVUT FSv

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24043705.html