Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12EK Z,ZK 3 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Objasnění základních ekologických pojmů a principů. Ekosystém, jedinec, populace, společenstva. Ekologické faktory a ekologické meze. Tok energie, ekosystémem, potravní řetězce, fotosyntéza, ekologická účinnost, produkce. Solární radiace, skleníkový efekt. Pedosféra, pedogenetické faktory, důsledky antropogenní činnosti. Hydrosféra, koloběh vody na Zemi, znečištění vodních toků. Atmosféra, členění atmosféry, probíhající procesy, šíření a rozptyl škodlivin. Vegetace a fauna.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní ekologické pojmy, jejich využití v praxi.

Studijní materiály:

Begon, Harper, Townsend, Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997, Forman, Godron: Krajinná ekologie, Academia, 1993

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24041605.html