Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování systémů a procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MSAP Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Předmět podává přehled matematických metod a algoritmů, které vytvářejí základní nářadí používané v analýze systémů. Metody a algoritmy jsou zařazeny do kontextu obecně užívaných pojmů v této oblasti. Matematický aparát umožňuje modelovat základní stavební bloky, které sloužit k výstavbě hierarchicky vyšších. Pro řešení diferenciálních a diferenčních rovnic je zdůrazněna role Laplaceova transformace a z-transformace a použití rekurentních algoritmů. Ve cvičeních se studenti naučí používat standardní počítačové pro zpracování a simulaci signálů a systémů (MATLAB).

Požadavky:

Základní pojmy a operace s vektory a maticemi, práce s komplexními čísly a základy funkcí komplexní proměnné, vlastnosti trigonometrických, hyperbolických, exponenciálních funkcí, výpočty součtů nekonečné řady, derivace a integrálů funkce jedné proměnné.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Použití Laplaceovy transformace, z-transformace, transformace pro řešení diferenčních rovnic popisujících diskrétní lineární časově invariantní systémy nalezení stavového popisu ze slovního zadání dynamického systému; použití pojmu stabilita řešení; metody ověření stability dynamického systému, použití SIMULINKU pro modelování systémů a řešení soustav nelineárních diferenciálních a diferenčních rovnic.

Studijní materiály:

Carlson G. E.: Signal and Linear System Analysis with MATLAB, John Wileys and Sons., Inc. 1998, Horáček P.: Systémy a modely, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999, Soukup V.: Teorie dynamických systémů, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1998, Vích R.: Transformace Z a některá její použití, Praha, SNTL, 1979

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24041505.html