Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Matematická statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MST Z,ZK 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Požadavky:

Absolvováni kurzu pravděpodobnosti.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti základů zpracování a analýzy dat.

Studijní materiály:

Anděl J.: Matematická statistika, Praha, SNTL, 1974, Budínský P., Dohnal G.: Tématické okruhy a celky z předmětu Matematika IV., Praha, doplňkové skriptum ČVUT, 1991, Likeš J., Machek J.: Matematická statistika, Praha, SNTL, 1983, Něničková A.: Matematická statistika - cvičení, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1992, oWonnacot T. H., Wonnacot R. J.: Statistika pro obchod a hospodářství, Victoria Publishing

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24039405.html