Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pravděpodobnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11PST KZ 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Pravděpodobnost. Náhodný jev a náhodná veličina. Charakteristiky náhodných veličin, některá diskrétní a spojitá rozdělení náhodné veličiny.

Požadavky:

Znalost matematické analýzy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout základní znalosti z teorie pravděpodobnosti, nutné pro absolvování kurzu statistiky.

Studijní materiály:

Hátle J., Likeš J.: Základy počtu pravděpodobnosti a matematické statistiky, Praha, SNTL, 1974, Likeš J., Machek J.: Počet pravděpodobnosti, Praha, SNTL, 1981, Novovićová J.: Pravděpodobnost a matematická statistika, Praha, skriptum ČVUT, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24038605.html