Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy elektrotechniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ZET KZ 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Základní pojmy elektrotechniky, analýza lineárních obvodů s rezistory, induktory a kapacitory napájených zdroji stejnosměrného, střídavého a obecného napětí a proudu včetně přechodných dějů. Základní elektrická měření. Zdroje elektrické energie, transformátory, měniče, točivé stroje (stejnosměrné, střídavé asynchronní, synchronní, krokové motory). Bezpečnost při práci s elektrickými zařízeními (odborná způsobilost v elektrotechnice).

Požadavky:

Základy matematické analýzy, fyzikální základy elektrotechniky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních zákonů elektromagnetického pole; základními pojmy elektrotechniky, metody pro řešení elektrických obvodů a principy elektrických strojů.

Studijní materiály:

Resl J., Pavel J.: Základy elektrotechniky I, Praha, skriptum ČVUT FD, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24037805.html