Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Železniční tratě a stanice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZTRS Z,ZK 5 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Vytváření železniční sítě státu. Zvyšování jízdy na železničních tratích. Modernizace železniční sítě ČD a budování vysokorychlostních tratí ve světě a v Evropě. Součinnost vozidla a koleje. Konstrukční a geometrické uspořádání koleje. Navrhování železničních tratí. Ekologické aspekty železniční dopravy. Využití kolejové dopravy v městské hromadně dopravě.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Relevantní znalosti z oblasti konstrukcí železniční koleje a železničních stanic.

Studijní materiály:

Kubát B., Týfa.L, Železniční tratě a stanice, Praha, skripta ČVUT, 2005, Kubát B. a kol., Železniční stavby - projektování, Praha, ČKAIT, 1998, , Kubát B., Tyc P., Železniční stavby 2. díl, Praha, skripta ČVUT, 1997, Fliegel.T, Jacura M., Kohoutek P., Týfa L., Železniční tratě a stanice. Cvičení, Praha, skripta ČVUT, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24037405.html