Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kovy a kovové materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18KKM Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní pojmy a rozdělení mechaniky. Rovnovážné diagramy. Zpracování kovů. Zpevňování kovů. Mechanické zkoušky kovů. Technologické a defektoskopické zkoušky. Speciální druhy kovů a jejich vlastnosti.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o struktuře, vlastnostech a použití kovových materiálů.

Studijní materiály:

Frank H., Základy fyziky pevných látek, Praha, ČVUT FJFI, 1984,, Jonšta Z., Nauka o kovech II, Ostrava, VŠB v Ostravě, 1990, Kittel Ch., Úvod do fyziky pevných látek, Praha, 1985, Machek V., Sodomka,J., Nauka o materiálu - Kovové materiály, ČVUT, 2001,, Pluhař,J. a kol., Nauka o materiálech, Praha, 1989, oSodomka,J.: Zkoušení a zpracování kovů a slitin, ČVUT, 1978

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24035605.html